Canal de comunicació interna

Antecedents

Denunciar implica posar l’atenció en les conductes irregulars, i s’utilitza tant per alertar en els mitjans com per posar en evidència males conductes internes.

 

Disposem d’un canal de comunicació interna a través del qual els treballadors/es o qualsevol persona que tingui relació amb la nostra empresa poden notificar de forma anònima les conductes i accions irregulars de què siguin coneixedors. El canal de comunicació interna és gestionat per una empresa externa per tal d’assegurar la preservació de l’anonimat dels informants i l’objectivitat. Es pot obtenir més informació al respecte a la pàgina web de la nostra empresa (www.sud.cat). Tots els casos reportats seran avaluats i gestionats.

 

El canal de comunicació interna ha estat aprovat pel grup Soltech, al qual l’empresa forma part.

Propòsit

El canal posa en relleu la responsabilitat conjunta que tots els treballadors/es tenen d’informar i posar en evidència les irregularitats que es produeixin en l’empresa i que no compleixin amb la legislació i la normativa vigent.

 

El canal també serveix com a recordatori a la organització de la seva responsabilitat de comunicar i deixar clares les normes que apliquen als treballadors/es i que s’espera que compleixin. El canal reforçarà una cultura de prevenció en què els problemes s’aborden i es gestionen fins i tot abans que la conducta irregular es produeixi.

 

L’objectiu és que tots els empleats tinguin l’espai adequat per a dialogar de forma oberta sobre les possibles irregularitats de què siguin coneixedors. La possibilitat de comunicar qualsevol conducta irregular de forma anònima és una forma de tranquil·litzar a la persona informant per tal que no tingui por de les conseqüències de denunciar males conductes.

 

El canal funciona com un complement, i en cap cas substitueix el diàleg intern. La idea és que els treballadors/es puguin adreçar-se al seu/va responsable directe o a la direcció de l’empresa per a comunicar qualsevol conducta inadequada o qualsevol altre tema de rellevància.

 

L’empresa està totalment en contra de l’aplicació de represàlies. Això significa que no es tolerarà cap acció destinada a castigar a les persones que han informat sobre alguna mala conducta, ja sigui real o percebuda. Tampoc es tolera a difusió de rumors o l’estigmatització.

 

El canal de comunicació interna està pensat per a informar d’infraccions greus, com per exemple qualsevol infracció de la legislació o males conductes cap a les persones de l’organització. Aquest tipus d’assumptes són els que es tractaran mitjançant el procés establert en el sistema del canal. Els altres temes es transferiran al grup de Soltech encarregat d’aquests assumptes.

Comunicació interna

L’empresa fa una aposta per a la comunicació oberta, i es recomana la comunicació amb el/la responsable directe davant de qualsevol situació problemàtica. Si un empleat o empleada no se sent còmode parlant amb el seu/va responsable, pot dirigir-se a la direcció de l’empresa.

 

L’empresa és la responsable de supervisar el compliment del Codi de Conducta i de fer el seguiment dels casos de denúncia a través de tercers, així com de les situacions que acabin desembocant en una investigació legal. L’empresa també gestiona els casos que no segueixen els criteris per a ser tractats mitjançant el canal de comunicació interna.

Sobre el sistema

Per tal que el sistema sigui fiable, és essencial que hi hagi transparència i claredat en la protecció de la privacitat dels usuaris. També és necessari donar suport a les persones informants en el moment d’aportar la informació essencial. Donem especial importància als següents aspectes:


 • Tractament independent dels casos. Els casos que compleixin els criteris per a ser tractats mitjançant el canal de comunicació interna seran investigats per un advocat extern independent.
 • Informació als usuaris. Els informants han de conèixer la seva protecció i la informació necessària que cal que ofereixin.
 • Emmagatzematge de dades. El proveïdor que hem contractat per al canal disposa dels seus propis servidors, ubicats a Suècia. Un cop els casos són tractats, s’eliminen del sistema perquè la informació no s’emmagatzemi més temps del necessari.
 • Gestió de la informació. En cap cas s’enviarà informació sensible mitjançant el correu electrònic, i es requereix iniciar la sessió personalment per tal d’accedir al sistema i a la informació de cada cas.
 • Qualitat dels informes. Els qüestionaris són clars i ajuden a l’informant a proporcionar informació completa per fer possible una investigació eficaç del cas. També es dona la oportunitat de comunicar-se amb l’informant de forma anònima.
 • Accessibilitat. El canal de comunicació interna es pot utilitzar mitjançant el formulari ubicat a la pàgina web de Sud (www.sud.cat). En ell, a banda d’escriure els fets ocorreguts i altra informació rellevant, s’ofereix l’opció d’adjuntar documents.

Sobre el procés

Els casos que requereixin un tractament legal seran gestionats per un advocat independent. El coordinador presentarà les investigacions i qualsevol recomanació d’acció o procediment posterior al grup Soltech.

 

Els casos que no encaixin amb el propòsit del canal es descartaran, però es remetran al grup Soltech per a una possible consideració addicional.

 

Les persones que siguin nombrades en els casos seran informades de la investigació en curs el més abans possible. No es comunicarà el nom de la persona informant, encara que sigui coneguda per l’investigador.

 

Un cop el procés d’investigació hagi finalitzat s’esborrarà el cas de la base de dades. Però si el cas requereix una investigació addicional, la informació necessària es guardarà fora de la base de dades. La informació serà destruïda o anonimitzada tan aviat com la investigació ho permeti.

 

Si un informant escull mostrar la seva identitat, aquesta només serà coneguda pel grup designat per a la investigació del cas. L’única excepció es produirà si el cas dona lloc a una investigació penal i l’informant és citat com a testimoni. Aleshores s’informarà de la seva identitat.

Avaluació i millora

Per garantir que el canal de comunicació interna segueix el seu propòsit, es realitzaran avaluacions periòdiques del seu ús. S’avaluarà si les persones de l’empresa coneixen el canal, si els casos informats s’ajusten a la finalitat del canal, i si els procediments relacionats amb la investigació funcionen correctament.

Consultes

Si tens qualsevol dubte sobre l’ús i les característiques del canal de comunicació interna, pots consultar-ho a l’equip de recursos humans de l’empresa.

descagar ebook
ebook-icon

¡Descarga ahora
nuestro E-book Solar!

Tu Guía Completa para la Energía Renovable

Con nuestro E-book gratuito, adéntrate en el universo de la energía solar. Descubre cómo la luz del sol puede impulsar tu hogar y tu estilo de vida. Obtén información clave, ideas innovadoras y consejos para dar el salto a la energía limpia.

  Abrir chat
  1
  ¿Podemos ayudarte?