Autoconsum Vallès Occidental

Quantes plaques solars necessito per a una casa? I per a una empresa?

Quantes plaques solars necessito per fer autoconsum?

El primer que cal saber és que no només instal·laràs panells per a un consum concret, ja sigui el termo o la piscina. Et serviran per a totes les teves aplicacions elèctriques, perquè la fotovoltaica es connecta al quadre general de casa teva o empresa. Si en aquest moment tens els llums apagats, llavors l’electricitat generada anirà a la nevera, al televisor, al termo … Fins i tot potser arribi un moment en què l’energia cobreixi tota la teva demanda, i llavors abocaràs la teva producció a la xarxa i la teva comercialitzadora pot remunerar-te per això.

Per saber quantes plaques solars necessito, primer hem de pensar en consum global, i no en concret. Anem doncs al dimensionament. Per a això, mirem aquest gràfic:

Representa el consum total diari d’una empresa (en blau), i en groc la gràfica de producció solar. És a dir, quan la zona groga toca gairebé el límit de la zona blava, vol dir que l’empresa no està consumint energia de la xarxa, sinó que s’autoabasteix en la seva totalitat amb la fotovoltaica. Complementàriament, de nit només veiem l’àrea blava perquè tot el consum ve de la xarxa. De mitjana, la zona groga ocupa el 35% de la zona blava: és a dir, que amb l’energia solar estalviaràs de mitjana un 35% del teu consum d’electricitat. Per mesurar-ho amb exactitud, el calcularíem amb les corbes de càrrega horària del client que ens donen el seu consum hora per hora per a tot un any.

Quant consumeix una casa o empresa i quantes plaques solars necessito per a cada cas?

Així, el primer que hem de fer és mirar quanta energia consumeix la nostra casa o empresa (kWh – quilowatt hora, mesura de consum de l’energia), i agafem el 35%, i a partir d’aquí obtenim directament els kWp (quilowatt pic, mesura de potència dels panells solars) de fotovoltaica necessaris per a produir aquests kWh. Es tracta simplement de dividir aquesta producció total en kWh, pels kWh que produeix cada kWp de panell fotovoltaic. Aquesta dada depèn sobre tot de la ubicació geogràfica (però també de com col·loquem el panell), i sol estar al voltant dels 1.250 kWh produïts per cada kWp de fotovoltaica instal·lada.

En cases particulars acostumem a posar-ne més que per cobrir el 35% del consum total. El motiu és que a les llars el consum es produeix sobre tot a primera hora del matí i a la nit, amb la qual cosa hem d’augmentar la corba en els seus extrems. Però també perquè aquí entrem clarament en temes econòmics: el cost fix de posar 6 plafons (aprox. 2,1 kWp) i els de posar 10 plafons (aprox. 3,5 kWp) és gairebé el mateix. Grua, legalització, operaris, etc. I finalment, perquè dimensionant de forma àmplia, t’assegures que a l’hivern captes millor el sol. La contrapartida és que llavors a l’estiu et sobrarà energia solar per moments: aquí és on el decret de compensació econòmica de l’excedent en factura ha ajudat molt a l’explosió de les instal·lacions domèstiques.

Què més cal saber per calcular les plaques solars que necessito?

Però queda un altre pas: la coberta! De vegades pot passar que per cobrir aquest consum necessitem posar 20 panells… però a la teulada només n’hi caben 15. Aquesta situació no és problemàtica en si, perquè sabem que aquests 15 panells estaran sempre rendint molt. Però també ens passa el contrari: en indústries amb molt d’espai però poc consum, com seria una nau dedicada només a emmagatzematge. En aquest cas, cobrint només una part de la nau ja s’arriba al consum desitjat.

Per calcular quantes plaques solars necessito, aquestes són algunes xifres concretes:

  • Llar comú que consumeix 3.272 kWh anuals (segons REE). Factura d’aprox 90 € mensuals. Instal·laríem uns 8 panells (2,8 kWp de potència). Fem servir uns 14 m2 de coberta. Cobriríem aproximadament el 35% del consum, i també hi hauria producció venuda a la xarxa.
  • Una casa, que consumeix uns 6.000 kWh anuals. Factura d’aprox 140 € mensuals. Es necessitarien uns 14 panells (4,9 kWp de potència). Fem servir uns 24m2 de coberta. Cobriríem aproximadament el 35% del consum i també hi hauria producció venuda a la xarxa. Però també podem posar el doble de panells: aquesta energia extra s’emmagatzema en bateries, i s’utilitza a la nit.
  • Una empresa que consumeix uns 300.000 kWh anuals (factura d’aprox 3.000 € mensuals). Es necessitaran uns 240 panells (90 kWp de potència). En aquest cas cobriríem aproximadament el 35% del consum, i hi hauria pocs excedents.
  • Una empresa de congelats: aquí cobrim tots els panells de la nau, i tot el generat per la fotovoltaica és consumit. Podem estar parlant de més de 2.000 kWp (més de 5.000 panells). Es consumiria el 99,99% de la producció, perquè hi ha molt consum cada dia,inclosos els caps de setmana.

Relacionats

descagar ebook
ebook-icon

¡Descarga ahora
nuestro E-book Solar!

Tu Guía Completa para la Energía Renovable

Con nuestro E-book gratuito, adéntrate en el universo de la energía solar. Descubre cómo la luz del sol puede impulsar tu hogar y tu estilo de vida. Obtén información clave, ideas innovadoras y consejos para dar el salto a la energía limpia.

    Abrir chat
    1
    ¿Podemos ayudarte?