Les deduccions de l’IRPF per instal·lar plaques solars i millorar l’eficiència energètica

El creixement de l’ús de l’energia solar per a l’autoconsum a Catalunya és imparable i cada vegada més llars se’n beneficien pels seus múltiples avantatges, tant mediambientals com econòmics. Amb una instal·lació de plaques solars et pots beneficiar de la bonificació de l’IBI (l‘Impost de Béns Immobles en diversos municipis a Catalunya i a les Balears). Però, sabies que gràcies a una instal·lació de panells solars pots reduir el teu impost sobre la renda si millores en l’eficiència energètica del teu immoble?

Deducció fiscal de l’IRPF per instal·lació de plaques solars: Què implica?

La deducció fiscal de l’IRPF per la millora de l’eficiència energètica d’un immoble, no va directament lligada a la instal·lació de la fotovoltaica (no n’és l’objecte de l’ajuda). L’objecte de la deducció fiscal son les actuacions que es realitzin en la millora de l’eficiència energètica de l’immoble: millorar els aïllaments, millorar  els tancaments de les finestres, substituir el sistema de climatització, etc.

Però en alguns casos concrets, si la instal·lació fotovoltaica permet reduir més del 30% del consum d’energia no renovable (gasoil, gas natural, etc.), sí que podria ser deduïble a l’IRPF.

En quins casos es pot sol·licitar la deducció del IRPF per instal·lar plaques solars?

A continuació t’exposem 2 exemples pràctics en els què sí seria possible deduir-se part del cost de la instal·lació fotovoltaica de l’IRPF:

 • Exemple 1: Canvi del sistema de calefacció de gasoil o gas natural, cap a un sistema d’aerotèrmia, bomba de calor o altres sistemes que funcionin amb electricitat. Si és així, i també s’instal·len panells fotovoltaics, sí es podria optar a la deducció fiscal (si es compleixen la resta de requisits).
 • Exemple 2: Si ja té un sistema de climatització amb emissors de calor que funcionen mitjançant energia elèctrica (radiadors elèctrics, aerotèrmia, etc.), instal·lant fotovoltaica sí es podria optar a la deducció fiscal (si es compleixen la resta de requisits).
Les deduccions es poden aplicar en tres situacions específiques:
 1. Reducció de la demanda energètica de calefacció i refrigeració de l’immoble en un mínim del 7%.
 2. Millora de la qualificació energètica de l’immoble, passant a una categoria A o B.
 3. Reducció del consum de fonts d’energia no renovables en un mínim del 30%.
IRPF plaques solars

Quant pots deduir-te en l’IRPF per instal·lar plaques solars en 2024?

El percentatge de deducció varia entre un 20 % i un 60 %, amb una base màxima anual que oscil·la entre els 5.000 i els 7.500 euros.

1. Deduccions del 20%

Independentment de si has instal·lat fotovoltaica o no, si s’ha reduït la demanda de calefacció i refrigeració de l’immoble en almenys un 7%, podràs optar a una deducció del 20% en l’IRPF, sempre i quan:

 • Les obres es portin a terme abans del 31 de desembre de 2024.
 • S’hagi aconseguit una reducció de la demanda de calefacció i refrigeració almenys un 7% segons el Certificat d’Eficiència Energètica, en comparació amb l’últim certificat anterior.
 • El Certificat d’Eficiència Energètica hagi estat emès abans de l’1 de gener de 2025.

Aquests supòsits fan referència als kW que l’immoble requereix per funcionar en condicions normals d’ús i ocupació (aïllaments i tancaments, finestres, superfície, estructura de l’edifici, gruix de les parets, etc.). No fan referència a l’origen de l’energia utilitzada ni als consums actuals.

El màxim anual deduïble en aquest cas serà de 5.000 euros. RETRIBUCIÓ MÀXIMA= 1.000€

2. Deduccions del 40%

En instal·lar plaques solars fotovoltaics a la teva propietat o vivenda en lloguer, podràs desgravar-te en l’IRPF un 40% del cost total de la inversió si compleixes amb els següents requisits:

 • Les obres d’instal·lació es realitzin abans del 31 de desembre de 2024.
 • NO s’hi poden acollir les vivendes unifamiliars.
 • El consum d’energia primària no renovable i emissions de CO₂ segons el Certificat d’Eficiència Energètica, es redueixi almenys un 30% en comparació amb l’últim certificat anterior a la instal·lació dels panells. A més, podràs desgravar-te el 40% si la qualificació energètica de la vivenda obté una classe “A” o “B”. També és vàlid passar de lletra “B” a “A”.
 • El Certificat d’Eficiència Energètica hagi estat emès abans de l’1 de gener de 2025.

En aquest cas, l’import màxim de deducció serà de 7.500 euros. RETRIBUCIÓ MÀXIMA= 3.000€ per any i persona.

3. Deduccions del 60%

Per aquelles persones que posseeixin una vivenda en un edifici residencial amb instal·lació de panells solars i on les millores en l’eficiència energètica afectin tot l’edifici, podran beneficiar-se d’una deducció del 60%. Els requisits són:

 • Les obres d’instal·lació han de realitzar-se abans del 31 de desembre de 2025.
 • S’hi inclouen també les vivendes unifamiliars. S’assimilen a vivendes les places de garatge i trasters adequats amb aquestes.
 • Si la instal·lació fotovoltaica permet reduir més del 30% del consum d’energia no renovable (gasoil o gas natural), sí que podria ser deduïble a l’IRPF.
 • També podràs desgravar-te el 60% si la qualificació energètica de la vivenda obté una classe “A” o “B”.
 • El Certificat d’Eficiència Energètica ha d’haver estat emès abans de l’1 de gener de 2026.

En aquest cas, també es consideren les places d’aparcament o trasters adquirits amb la vivenda. La quantitat màxima anual deduïble serà de 5.000 euros. És important recordar que si la quantitat a deduir supera els 5.000 euros, sense excedir els 15.000 euros totals deduïts. RETRIBUCIÓ MÀXIMA= 3.000€ per any i persona. Màxim acumulat en 3 anys de 9.000€ (si es disposen de suficients anualitats).

Condicionants bàsiques per aplicar deduccions:
 • Tenir titularitat del immoble i estar-hi empadronat.
 • Titularitat i pagament de les factures de les millores energètiques en cas de ser una parella ha de ser amb el mateix percentatge que surt a l’escriptura de l’immoble.
 • Les deduccions només s’apliquen a la quota íntegra estatal del IRPF. No es poden deduir un import més gran que el tributat.
Condicionants comuns per aplicar deduccions:
 • Inclou: Vivendes habituals i/o arrendada per a ús com a vivenda en el moment, o en expectativa de lloguer abans del 31/12/2025.
 • NO aplicable en edificis de nova construcció.
 • Són vàlids els certificats energètics de fins a 2 anys abans de l’inici de les obres i REGISTRATS (pagades les taxes de 12€ aproximadament).
 • NO hi ha dret a deducció en vivendes utilitzades per activitat econòmica, places de pàrquing, traster, jardí, piscines, etc.
 • Per validar que les dates siguin dins dels terminis es pot justificar mitjançant la comunicació prèvia d’obres i/o les factures.
Quantitats deduïbles:
 • Aquelles necessàries per a la seva execució.
 • Comunicacions prèvies d’obres (CPO).
 • Emissió dels certificats energètics.
 • Descomptar quantitats que hagin estat subvencionades.
 • Pagaments amb targeta, transferència i/o altres mitjans digitals.
 • En comunitats de propietaris es desgravarà per percentatge de titularitat i no per pagament.

Com sol·licitar la deducció?

La deducció s’ha de sol·licitar a través de la declaració de la renta*, sent necessari disposar del Certificat d’Eficiència Energètica per optar-hi.

*Deducció per obres de millora de l’eficiència energètica de habitatges: caselles 1655 – 1680 i 1772 – 1772.

Requisits per la deducció de l’IRPF

Per tal de poder deduir aquestes actuacions, cal presentar 2 certificats energètics de l’immoble que justifiquin la reducció de més del 30% del consum de fonts d’energia no renovables: un previ a les actuacions, i un de posterior.

El certificat previ a les actuacions de millora de l’eficiència energètica ha d’estar registrat a l’ICAEN abans de l’inici de les actuacions (no pot ser emès ni registrat a l’ICAEN després de substituir el sistema de climatització i instal·lar la fotovoltaica). Per tant, si no el veu fer abans de realitzar la instal·lació fotovoltaica, ja no podeu sol·licitar aquesta deducció.

El certificat energètic previ, ha d’estar emès i registrat a l’ICAEN abans del pagament de qualsevol factura relacionada amb la instal·lació.

Per tant, si no el vas fer abans de realitzar la instal·lació fotovoltaica, ja no pots optar a aquesta deducció.

Què és el certificat energètic de l’immoble?

El certificat energètic de l’immoble és un document oficial redactat per un tècnic competent que inclou informació objectiva sobre les característiques energètiques d’un immoble. En aquest sentit, la certificació energètica qualifica energèticament un immoble calculant el consum anual d’energia necessari per satisfer la demanda energètica en condicions normals d’ocupació i funcionament (superfície, aïllaments i tancaments, finestres, estructura de l’edifici, gruix de les parets, ubicació, tipus de sistemes de climatització, etc.). No fa referència als consums ni a l’origen de l’energia utilitzada, i per tant, no està relacionat amb el fet d’instal·lar o no fotovoltaica.

iprf plaques solars

Compatibilitat amb altres ajuts

Aquesta deducció de l’IRPF en instal·lar plaques solars és compatible amb altres ajuts, com les bonificacions a l’ICIO, a l’IBI, el Pla EcoVivienda o les ajudes europees Next Generation. No dubteu a contactar amb nosaltres per obtenir més informació sobre com aprofitar aquests avantatges. Fes el teu immoble un espai més sostenible i econòmicament eficient. A SUD Renovables ens comprometem a facilitar-te tot el procés, des de la instal·lació fins a la gestió dels certificats.

T’agradaria saber quants panells solars necessitaries per a casa teva?

Sol·licita pressupost GRATUÏT i SENSE COMPROMÍS i reb un estudi personalitzat per a la teva llar.

  Contacta amb nosaltres


  Relacionats

  descagar ebook
  ebook-icon

  ¡Descarga ahora
  nuestro E-book Solar!

  Tu Guía Completa para la Energía Renovable

  Con nuestro E-book gratuito, adéntrate en el universo de la energía solar. Descubre cómo la luz del sol puede impulsar tu hogar y tu estilo de vida. Obtén información clave, ideas innovadoras y consejos para dar el salto a la energía limpia.

   Abrir chat
   1
   ¿Podemos ayudarte?